Nərimanov ray, E.İsaqzadə qəs, 7-ci köndələn küç


    

Dövlət Etalonları

Dövlət kəmiyyət vahidi etalonlarının əldə olunması (və yaxud yaradılması) qorunub saxlanılması, tutuşdurulması və dövlət etalonlarından kəmiyyət vahidlərinin ötürülməsinin təmin edilməsi

Dövlət Reyesterləri

Ölçmə vasitələrinin tipinin təsdiqi məqsədi ilə sınaqların keçirilməsi və dövlət reyestrinin aparılması.

Ümumi məlumat

Bizim partnyorlar

İnstitutumuz göstərdiyi fəaliyyət sahəsində dövlət və özəl sektorunda olan qabaqçıl müəssisələrlə əməkdaşlıq edir

Ümumi məlumat

XƏBƏR LENTİ

video_1.png

Ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsi

Ölçmə vasitələrinin metroloji xarakteristikalarının həqiqi qiymətlərinin təyin edilməsi məqsədi ilə yerinə yetirilən əməliyyatların məcmusu

Ölçmə vasitələrinin müqayisəli yoxlanılması

Ölçmə vasitələrinin metroloji tələblərə uyğunluğunun təyin və təsdiq edilməsi məqsədi ilə yerinə yetirilən əməliyyatların məcmusu

Beynəlxalq Əməkdaşlar: 

                                                                                                                               

 

Rəsmi saytlar: 

                                                          

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________