Nərimanov ray, E.İsaqzadə qəs, 7-ci köndələn küç


    
TEMPERATUR KƏMIYYƏTI VAHİDİ DÖVLƏT ETALONLARI
Image
Temperatur kəmiyyəti vahidi dövlət ilkin və ikinci etalonların tərkibinə daxil olan avadanlıqlar
Image