Nərimanov ray, E.İsaqzadə qəs, 7-ci köndələn küç


    

Dövlət Etalonları

Dövlət kəmiyyət vahidi etalonlarının əldə olunması (və yaxud yaradılması) qorunub saxlanılması, tutuşdurulması və dövlət etalonlarından kəmiyyət vahidlərinin ötürülməsinin təmin edilməsi

Dövlət Reyesterləri

Ölçmə vasitələrinin tipinin təsdiqi məqsədi ilə sınaqların keçirilməsi və dövlət reyestrinin aparılması.

Ümumi məlumat

Bizim partnyorlar

İnstitutumuz göstərdiyi fəaliyyət sahəsində dövlət və özəl sektorunda olan qabaqçıl müəssisələrlə əməkdaşlıq edir

Ümumi məlumat

XƏBƏRLƏR

Azərbaycan Metrologiya İnsitutu haqqında media xəbərləri davamlı yenilənməkdədir tanış ola bilərsiniz.

video_1.png

Ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsi

Ölçmə vasitələrinin metroloji xarakteristikalarının həqiqi qiymətlərinin təyin edilməsi məqsədi ilə yerinə yetirilən əməliyyatların məcmusu

Attestasiya

Sınaq avadanlıqlarının metroloji tələblərə uyğunluğunu təyin etmək məqsədi ilə aparılan...

Metroloji ekspertiza

Metroloji tələblərin müəyyənləşdirilməsinin və onlara riayət olunmasının təhlili və...

Muqaisəli yoxlama

Ölçmə vasitələrinin tipinin təsdiqi məqsədi ilə sınaqların keçirilməsi və dövlət reyestrinin...

Ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsi

Ölçmə vasitələrinin metroloji xarakteristikalarının həqiqi qiymətlərinin təyin ...

Tutuşdurulma

Eyni dəqiqlik səviyyəli kəmiyyət vahidi etalonları tərəfindən və eyni şəraitdə reallaşdırılan...

Təlimlər

Vaxtaşırı olaraq İnstitutun yüksək səviiyyəli mütəxəxəsisləri tərəfindən respublikda olan gənc...

Təstiqedici sənəd

Ölçmə vasitələri təyinatına uyğun olaraq yoxlanıldıqdan sonar onlara Şəhadətnamə, Kalibrlənmə...

Ölçmə vasitələrinin müqayisəli yoxlanılması

Ölçmə vasitələrinin metroloji tələblərə uyğunluğunun təyin və təsdiq edilməsi məqsədi ilə yerinə yetirilən əməliyyatların məcmusu

Beynəlxalq Əməkdaşlar: 

                                                                                                                               

 

Rəsmi saytlar: 

                                                          

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________