Nərimanov ray, E.İsaqzadə qəs, 7-ci köndələn küç


    
Image
Saleh Səmədov
Baş Direktor
Image
Oktay Abbasov
Baş direktorun
keyfiyyət üzrə müşaviri
Image
Lalə Hadiyeva
Baş direktorun
ümumi işlər üzrə müşaviri
Image
Murtuzəli Həsənov 
Baş direktorun
sosial-iqtisadi işlər üzrə müşaviri

Image
Elvin Əhmədzadə
Biznesin inkişafı departamentinin direktoru
Image
Novruz Məhərrəmov
Biznesin inkişafı departamentinin direktor müavini
Image
Madar Quliyev
Biznesin inkişafı departamentinin direktor müavini
Image
Adil Həsənov
Qanunverici metrologiya departamentinin direktoru
Image
Dilarə Məmmədova
Kadrlar şöbəsinin müdiri
Image
Kərim Muradov
Maliyyə və təsərrüfat şöbəsinin müdiri
Image

 Ramil Əliyev
Əlaqələndirmə, təhlil və monitorinq
şöbəsinin müdiri

Image

 Anar Daşdəmirov 
Sifarişlərin qəbulu və xidmətlərin təşkili
şöbəsinin müdiri

Image
Əlabbas Bağırov

Mətbuat xidmətinin rəhbəri 
Image
Tamilla Şəbiyeva
Kütlə, həndəsi və mexaniki ölçmə vasitələrinin
yoxlanılması və kalibrlənməsi şöbəsinin müdiri
Image
Emma Nəbiyeva
Fiziki-kimyəvi və optiki fizika ölçmə vasitələrinin yoxlanılması və kalibrlənməsi şöbəsinin müdiri
Image
Elnur Bayramov
Təzyiq, sərf və həcm ÖV-nin yoxlanılması və kalibrlənməsi şöbəsinin müdiri
Image
Elmar Şahverdiyev
İonlaşdırıcı şüalanma və radioaktivlik ÖV-nin yoxlanması və kalibrlənməsi şöbəsinin müdiri
Image
Mehriban Şirinova
Temperatur ÖV-nin yoxlanması və kalibrlənməsi şöbəsinin müdiri
Image
Rasim Bayramov
Elektrotexniki və Radiotexniki ÖV-nin yoxlanması və kalibrlənməsi şöbəsinin müdiri
Image
Fərman Vəliyev
Aran Regional Ərazi İdarəsinin direktoru

Image
Rabil Şirəliyev
Şimal Regional Ərazi İdarəsinin direktoru

Image
Ərəstun Məmmədov
Qərb Regional Ərazi İdarəsinin direktoru

Image
Tahir Şükürov
Cənub Regional Ərazi İdarəsinin direktoru

Image
Mübariz Orucov
Şimal-Qərb Regional Ərazi İdarəsinin direktoru